021-22259083 info@PadirSaze.com
قیمت سوله در سال ۹۶

قیمت سوله در سال ۹۶

هزینه احداث سوله در سال ۹۶ پیش از افزایش قیمت ارز  هزینه ساخت سوله با توجه به پایینتر بودن قیمت مصالح از جمله فولاد ، میلگرد و سایر مصالح مورد مصرف در ساخت سوله ، قیمت سوله به ازای هر مترمربع از حدود ۲۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۰۰ هزارتومان برای یک سوله با ابعاد...