021-22259083 info@PadirSaze.com

سوله خرپایی

هنگامی که دهانه سالن جهت ساخت سوله بزرگ باشد معمولا ساخت خرپا مقرون به صرفه تر خواهد بود. سوله خرپایی علاوه بر اینکه بسیار سبک است و وزن کمتری در مقایسه با سوله ساخته شده از ورق دارد راندمان بالاتری برای احداث سوله دهانه های بزرگتر از ۵۰ متر را دارند. سوله خرپایی با مقاطع قوطی یا لوله ساخته می شود. در مواردی که سایز مقطع به اندازه کافی بزرگ نباشد از پروفیل های دوبل شده استفاده می کنند. استفاده از مقاطع جدار نازک باز مثل ناودانی و نبشی نیز می تواند در ساخت خرپا سقف سوله بکار گرفته شود.

باید به این نکته مهم توجه داشت که اجرت ساخت خرپا بیشتر از سوله های متداول است. بعلاوه ساخت خرپا نیازمند دقت و مهارت بسیار بالاتری نیز می باشد. عدم تجربه و مهارت در ساخت سوله خرپایی در نهایت منجر به اعوجاج ، انحراف و تابیدگی های فراون در سازه شده که همین امر جدا از ظاهر نامناسب می تواند بعدا مشکل ساز باشد. دور ریز و پرت سوله های متداول نیز کمتر از ساخت خرپا است. قیمت پروفیل معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از ورق می باشد که این موضوع نیز باید در تخمین هزینه ها لحاظ گردد.