در کشور ما ساخت ساختمان و سازه ها معمولا بصورت بتنی و یا فلزی انجام می شود. در این میان بدلیل ارزان تر بودن قیمت ساخت اسکلت بتنی ، متداولتر از اسکلت فلزی است. البته نباید فراموش نمود که قیمت ساخت اسکلت فلزی نیز خود تابع فاکتور های متعددی است که بازه هزینه ساخت آنرا را...